maanantai 11. marraskuuta 2013

Mikroyritykset mukaan julkisiin hankintoihin

Elinvoimainen ja tehokkaasti yhteentoimiva mikroyrityskenttä on ratkaisevassa asemassa Suomen kansantaloudelle. Näinollen kaikki toimenpiteet mitä mikroyritysten hyödyntämiseen julkisissa hankinnoissa on tehtävissä - tulisi tehdä.

Kaikille mikroyrityksille Suomessa jotka ovat osallistuneet tai aikoneet osallistua julkiseen hankintaan tuntevat varmasti  tilanteen, jossa mahdollisuus osallistua viety ensimetreillä johonkin kriteeriin pohjautuen. Tyypillisesti tämä on henkilömäärä,  liikevaihto tai referenssit yrityksessä ja varsin usein niin että historiaa pitää näiden osalta ja määrältään olla esim. viimeiset 3 vuotta. Näinollen kaikki uudet yritykset missä pitäisi olla Suomen kasvun selkäranka on suljettu heti alussa pois. Toisaalta vaatimukset aiheuttavat sen että mitään referenssejä on mahdoton saadakkaan.

Yksi haaste on että jo pienten- ja keskisuurten yritysten kokoluokassa hajonta yritysten välillä resurssien jne. suhteen on suurta. Näitä ei mielestäni voi julkisen hankinnan prosessia mietittäessä laittaa samaan kategoriaan. Tämä pätee myös vielä perinteisen mikroyritys määrittelyn sisällä. 1-2 hengen tai 5-10 hengen yrityksien välillä on vielä suuria eroja ja erityisesti toimialasta riippuen kyky osallistua ja kilpailla hankinnoista vaihtelee merkittävästi koon mukaan. Nyt hankinnat tehdään pitkälti isojen toimijoiden lähtökohdista. Esimerkiksi omalla ohjelmisto / IT-konsultointi alalla muutaman hengen yritys voi täysin kilpailla jopa isojen toimijoiden kanssa osaamisessa, työn ja palvelujen laadussa vieläpä kustannustehokkaasti mikäli kriteerit eivät rajaisi ulkopuolelle. Jollain toisella alalla yrityksen fyysiset ja henkilöresurssit saattavat olla sellaisia ettei mikroyritys voi edes palveluaan tarjota.

Koitin herätellä keskustelua LinkedIn Julkiset hankinnat ryhmässä koska mielestäni avointa keskustelua aiheen tiimoilta nimenomaan kaivataan ja paljon.

Tuntuu että asiaa ei mikään taho Suomessa ole vielä (ainakaan näkyvästi) agendalle niin että sitä ajaisi. Tärkeintä olisi että keskustelua käytäisikin nyt avoimesti verkossa ja mikroyrittäjiä osallistavasti ja kuunnellen. Vaikka lakien ja direktiivien muutokset ajavatkin asiaa tiettävästi parempaan suuntaan (joita yo. linkin takana olevassa keskustelussa on mainittu) niin kaikkein tärkein on kuitenkin käytännön toimenpiteet miten mikroyritykset saadaan keskustelun keskiöön ja mukaan.

Syy miksi asiaa pitäisi lähteä purkamaan nimenomaan mikroyrityksistä ovat seuraavat:

1. Tämä kattaa yli 92% koko yrityskannasta
2. Tämä on kokoluokka johon kaikki uudet yritykset syntyvät
3. Tämän kokoluokan yrityksessä jo muutamien tuhansien eurojen hankinnat saattavat olla merkittävä osa liikevaihtoa. Käytännössä jo kaikki alle pienhankintarajan alle (30k€)  jäävät jotka eivät isommille toimijoille ole edes kiinnostavia. Parillakymmenellä tuhannella isommat järjestävät muutaman palaverin kun mikroyrittäjälle siinä saattaa olla puolen vuoden leipä.
4. Mikroyrityskenttään on luontaisesti rakentunut malli toimia verkostomaisesti yhdessä niin että pystytään kustannustehokkaasti tarjoamaan parhaista osaajista koostuva verkosto toimitukseen
5. Kun hankintojen toimintamalli ja prosessi suunnitellaan mikroyrittäjille niin ne toimivat automaattisesti myös suuremmille. Mallista tulee automaattisesti riittävän joustava
6. Mikroyritykset olisi paras ja kustannustehokkain tapa tehdä esimerkiksi pienhankintoja jos vain hankkivilla tahoilla olisi avoin ja julkinen rekisteri saatavilla eri toimialojen mikroyrityksistä

Ideaalimaailmassa mikroyrittäjän näkövinkkelistä voisi toimia jotenkin näin:

1. Yksi paikka verkossa josta voin hakea eri kriteereillä kaikista Suomessa käynnissä olevista esim. 2000€ ylittävistä julkisista hankinnoista kunnat, valtiot, hankintayksiköt- ja yhteenliittymät (mukaanlukien historiatieto ja menneet hankinnat)
2. Voin tilata ilmaiset "hälytykset" esim. sähköpostiin kun minua kiinnostava hankinta tulee
3. Avoin ja yhteinen valtion ylläpitämä katalogi johon yritykset voivat ilmoittaa yrityksensä ja jonne kaikki toimittajat ja hankkivat  tahot listattu kuvauksineen ja yhteystietoineen. Niin hankkijat kuin toimittajat voivat hyödyntää katalogia ja tieto on kaikkien saatavilla
4. Hankinnat, hankintaprosessi sekä historiatiedot jne. julkaistuna verkkoon näiden hankintojen avoindata periaatteiden mukaisesti

Tällä hetkellä merkittävin ongelma erityisesti mikroyritysten näkövinkkelistä on että hankintatiedot ja niiden historia ei ole tasapuolisesti, avoimesti ja maksutta kaikkien saatavilla. Täällä on listattu olemassaolevia hankintatietojen tarjoajia jossa tietojen saaminen edellyttää pääsääntöisesti tiedoista maksamista. http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely#p6

Hankintatietojen avaamisen osalta ollaan kyllä tekemässä  toimenpiteitä mutta se tapahtuu aivan liian hitaasti. Tällä hetkellä tietoja annetaan vain tutkimus- ja kaupalliseen käyttöön.

Kattavampi blogaus avoimeen talousdataan, avoimeen hankintaan ja avoimeen hanketoimintaan löytyy täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti