lauantai 15. helmikuuta 2014

Projektilähtöinen oppiminen osaksi yrittäjyyteen ja työelämään tähtäävää opetusta

Tekemällä oppii. Tämän yksinkertaisen opin ympärille on ainakin oma opiskelu ja työurani rakentunut. Ei siis akateemisiin teorioihin, vaan tekemisen kautta syntyneeseen kokemukseen. Elämmekin valtavaa työelämän rakenteen muutosta, jossa kaikki muuttuu nopealla tahdilla ja osaamisen pitää olla laaja-alaista sekä teknologiamielessä käytännönläheistä. Perinteinen tapa oppia ja opettaa ei pysy millään tavalla kehityksen vauhdissa mukana. Listasin tähän joitain nähtävissä olevia muutoksia työelämässä:
  • etätyön ja laajennetun työvoiman käytön lisääntyminen ( tästä kirjoitin Cenno blogissa )
  • töiden projektimaisuus jossa tiimit luodaan dynaamisesti ja tarvelähtöisesti
  • työelämän kokonaisvaltainen digitalisoituminen
  • oppiminen integroituu enemmän osaksi työtä

Tutustuminen viimeaikoina muutamien oppilaitoksien opetukseen herätti ajattelemaan miksi opiskelu / oppiminen ja työelämä ovat edelleen toisistaan aikalailla irrallisia vaikka yo. tulevaisuuden työelämän muutoshaasteisiin vastaamiseen ne tulisi saada mahdollisimman lähelle toisiaan. Työelämässä kun pitää jatkuvasti oppia uutta ja opiskelumaailmassa olisi taas tarve oppia valmiiksi työskentelemään niillä työkaluilla ja menetelmillä joita työelämässä käytetään. Menetelmät ja työkalut eivät saisikaan olla mikään irrallinen osa vaan niiden tulee liittyä luontevasti opiskelutyöhön. Jo pitkän aikaa nimenomaan projektit ovat olleet opiskelijoiden ja yritysten / työelämän välinen rajapinta. Jostain syystä edelleenkään ei kuitenkaan riittävän paljon hyödynnetä juuri projektityössä piilevää valtavaa potentiaalia. Yhteisölliset verkossa toimivat ja työelämässä käytössä olevat työkalut avaavatkin opiskeluprojekteihin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Varsin toimiva malli voisi olla rakentaa projektilähtöinen opetusmalli joka vastaa työelämän tarpeita:

- avainasemaan opiskeluprojektin tulos / tuotos eli yleensä jonkinlainen valmis tuote
- tuotteen tulee olla laadultaan sellainen että se on valmis loppukäyttäjälle
- opiskelijoille kokonaisvastuu tuotteesta / projektista
- tuote / projekti pitää myydä asiakkaalle (opettaja tai kohdeyritys) ja saada tälle hyväksyntä
- opettaja toimii tilanteesta riippuen projekteissa pääomasijoittajan, sparraajan ja konsultin roolissa
- projektit toteutetaan yhteisöllisesti tiimin kanssa käyttäen nykyaikaisia sähköisiä työkaluja
- projektin jäsenet suunnittelevat ja kirjaavat ajankäyttönsä, jolloin opitaan seuraamaan omaa ajankäyttöä, fokusoimaan tekemistä ja toimimaan tehokkaasti
- opitaan automaattisesti yrittäjä- ja tuotelähtöinen ajattelu

Samalla tavoin kuin projektin omistaja työelämässä, opettaja voi käyttää yhteisöllistä projektiympäristöä opiskelijoiden ja projektien seuraamiseen ja ohjaamiseen.  Projektityökalut edistävät projektin läpinäkyvyyttä, jolla varmistetaan että jokainen osallistuu ja kurssilla mahdollinen "vapaamatkustaminen" vähenee. Lisäksi opettaja voi tiedon "pakkosyöttämisen" sijaan keskittyä enemmän tiimien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen ja kovan tiedon sijaan keskittyä pehmeämpiin asioihin.

On myös tärkeää että samalla tavoin kuin yleensä työelämässä, ryhmän jäsenet voivat keskenään sopia roolit osaamisen mukaan ja esim. miten opintopisteet suoritetusta projektista jaetaan. Tällä tavoin ryhmä ottaa kokonaisvastuun projektista ja sen tuotoksista. Tämä ohjaa itseorganisoituvaan työtapaan, jossa koko projektitiimi joutuu ottamaan vastuuta. Valitsemalla eri aihealueita projekteille ja niiden "tuotteille" opettaja voi ohjata mitä asioita opiskelijat oppivat projektityöskentelyn aikana. Tällä tavoin nykyaikaisen projektimaisen työskentelytavan ohessa oppii myös varsinaisen opetettavan aihesisällön.

Työelämään siirryttäessä suurin muutos on että opettaja tai opiskeluprojektin kohdeyritys vaihtuu työnantajaksi  tai asiakkaaksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti