maanantai 16. huhtikuuta 2012

Osallistuvan budjetoinnin pilottihanke Sitran Uusi demokratia hankehaun viimeiselle kierrokselle

Yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston, Emobit Oy:n(hankkeen omistaja) ja Avanto insight Oy:n suunnittelema pilottihanke valittiin Sitran Uusi demokratia hankehaun viimeiselle kierrokselle.

Hankkeessa mallinnetaan ja kokeillaan osallistuvaa budjetointia suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Kokemusten jakamiseksi laaditaan avoimena julkaistava dokumentaatio, jonka avulla toimintatapa voidaan jatkossa ottaa käyttöön julkishallinnon ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Hankkeen tavoitteet:

1. Avata ja visualisoida yhden julkishallinnollisen organisaation, Helsingin kaupunginkirjaston tilinpäätös- ja budjettidata
2. Tutkia osallistuvan budjetoinnin kokemuksia maailmalta ja luoda kaupunginkirjastolle soveltuva malli kokeiltavaksi.
3. Osallistaa kirjaston asiakkaita ja saada tietoa kirjaston asiakkaiden preferensseistä, joiden perusteella asiakkaat tuottavat oman budjettinsa.
4. Dokumentoida ja levittää tutkitut mallit ja saadut kokemukset.
5. Synnyttää julkista keskustelua ja kiinnostusta joka johtaa osallistuvan budjetoinnin tunnettuuden lisääntymiseen.

Tekninen alusta:

Osallistuvaa budjetointiprosessia varten on tarve visualisoida ja tallentaa talousdata helposti ymmärrettävään muotoon. Tilinpäätös‐ja budjettidatan visualisointiin on jo olemassa erityyppisiä työkaluja ja hankkeeseen valitaan kansainvälisen avoimen tiedon verkoston Open Knowledge Foundationin (OKF) kehittämä avoimen lähdekoodin OpenSpending‐alusta, jota on käytetty jo mm. Helsingin kaupungin tuloista ja menoista tehtyyn pilottivisualisointiin. Erityinen syy OpenSpending valintaan on työkalun avoimuus ja hankkeessa syntyvien tuotoksien uudelleenkäytettävyys, jolloin hankkeen tuotokset, opit ja kokemukset ovat vapaasti hyödynnettävissä Suomessa ja kansainvälisesti. OKF järjestää syyskuussa Helsingissä kansainvälisen avoimen tiedon seminaarin, jossa osallistuva budjetointi ja avoin talousdata ovat vahvasti esillä. Kirjaston pilottihanketta voidaan esitellä seminaarissa Suomen johtavana esimerkkinä.

Mikäli hanke on lopullisten valittujen hankkeiden joukossa niin kirjoitamme tässä blogissa aiheesta lisää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti